kdevplatform-5.0-i486-1alien.txz


Advertisement

Description

kdevplatform - KDE development platform

Property Value
Distribution Slackware 14.2
Repository Ktown i486
Package name kdevplatform
Package version 5.0
Package release 1alien
Package architecture i486
Package type txz
Installed size 19.36 MB
Download size 3.59 MB
Official Mirror alien.slackbook.org
This KDE module provides libraries used by kdevelop.

Alternatives

Package Version Architecture Repository
kdevplatform-5.1.2-x86_64-1alien.txz 5.1.2 x86_64 Ktown
kdevplatform-1.7.2-i586-1.txz 1.7.2 i586 Slackware
kdevplatform-1.7.2-x86_64-1.txz 1.7.2 x86_64 Slackware
kdevplatform - - -

Download

Type URL
Binary Package kdevplatform-5.0-i486-1alien.txz
Source Package unknown

Install Howto

  1. Download kdevplatform-5.0-i486-1alien.txz
  2. Install kdevplatform txz package:
    # upgradepkg --install-new kdevplatform-5.0-i486-1alien.txz

Files

Path
/install/doinst.sh
/install/slack-desc
/usr/
/usr/bin/kdev_dbus_socket_transformer
/usr/bin/kdev_format_source
/usr/bin/kdevplatform_shell_environment.sh
/usr/doc/
/usr/doc/kdevplatform-5.0/COPYING.PLUGINS
/usr/doc/kdevplatform-5.0/COPYING.SRC
/usr/doc/kdevplatform-5.0/INSTALL
/usr/doc/kdevplatform-5.0/README
/usr/include/
/usr/include/kdevplatform/config-kdevplatform.h
/usr/include/kdevplatform/kdevplatform_version.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/debuggerexport.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/breakpoint/breakpoint.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/breakpoint/breakpointdetails.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/breakpoint/breakpointmodel.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/breakpoint/breakpointwidget.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/framestack/framestackmodel.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/interfaces/ibreakpointcontroller.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/interfaces/idebugsession.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/interfaces/iframestackmodel.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/interfaces/ivariablecontroller.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/util/pathmappings.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/util/treeitem.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/util/treemodel.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/util/treeview.h
/usr/include/kdevplatform/debugger/variable/variablecollection.h
/usr/include/kdevplatform/documentation/documentationexport.h
/usr/include/kdevplatform/documentation/documentationfindwidget.h
/usr/include/kdevplatform/documentation/standarddocumentationview.h
/usr/include/kdevplatform/execute/iexecuteplugin.h
/usr/include/kdevplatform/executescript/iexecutescriptplugin.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/configpage.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/context.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/contextmenuextension.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/iassistant.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/ibuddydocumentfinder.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/icompletionsettings.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/icore.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/idebugcontroller.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/idocument.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/idocumentation.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/idocumentationcontroller.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/idocumentationprovider.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/idocumentationproviderprovider.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/idocumentcontroller.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/ilanguagecheck.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/ilanguagecheckprovider.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/ilanguagecontroller.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/ilaunchconfiguration.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/ilauncher.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/ilaunchmode.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/interfacesexport.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/ipartcontroller.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/iplugin.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/iplugincontroller.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/ipluginversion.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/iproblem.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/iproject.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/iprojectcontroller.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/iprojectprovider.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/iruncontroller.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/iselectioncontroller.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/isession.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/isessionlock.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/isourceformatter.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/isourceformattercontroller.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/istatus.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/itemplateprovider.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/itestcontroller.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/itestsuite.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/itoolviewactionlistener.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/iuicontroller.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/launchconfigurationpage.h
/usr/include/kdevplatform/interfaces/launchconfigurationtype.h
/usr/include/kdevplatform/language/languageexport.h
/usr/include/kdevplatform/language/assistant/renameaction.h
/usr/include/kdevplatform/language/assistant/renameassistant.h
/usr/include/kdevplatform/language/assistant/staticassistant.h
/usr/include/kdevplatform/language/assistant/staticassistantsmanager.h
/usr/include/kdevplatform/language/backgroundparser/backgroundparser.h
/usr/include/kdevplatform/language/backgroundparser/documentchangetracker.h
/usr/include/kdevplatform/language/backgroundparser/parsejob.h
/usr/include/kdevplatform/language/backgroundparser/parseprojectjob.h
/usr/include/kdevplatform/language/backgroundparser/urlparselock.h
/usr/include/kdevplatform/language/checks/controlflowgraph.h
/usr/include/kdevplatform/language/checks/controlflownode.h
/usr/include/kdevplatform/language/checks/dataaccess.h
/usr/include/kdevplatform/language/checks/dataaccessrepository.h
/usr/include/kdevplatform/language/classmodel/allclassesfolder.h
/usr/include/kdevplatform/language/classmodel/classmodel.h
/usr/include/kdevplatform/language/classmodel/classmodelnode.h
/usr/include/kdevplatform/language/classmodel/classmodelnodescontroller.h
/usr/include/kdevplatform/language/classmodel/documentclassesfolder.h
/usr/include/kdevplatform/language/classmodel/projectfolder.h
/usr/include/kdevplatform/language/codecompletion/abstractincludefilecompletionitem.h
/usr/include/kdevplatform/language/codecompletion/codecompletion.h
/usr/include/kdevplatform/language/codecompletion/codecompletioncontext.h
/usr/include/kdevplatform/language/codecompletion/codecompletionhelper.h
/usr/include/kdevplatform/language/codecompletion/codecompletionitem.h
/usr/include/kdevplatform/language/codecompletion/codecompletionitemgrouper.h
/usr/include/kdevplatform/language/codecompletion/codecompletionmodel.h
/usr/include/kdevplatform/language/codecompletion/codecompletiontesthelper.h
/usr/include/kdevplatform/language/codecompletion/codecompletionworker.h
/usr/include/kdevplatform/language/codecompletion/normaldeclarationcompletionitem.h
/usr/include/kdevplatform/language/codegen/applychangeswidget.h
/usr/include/kdevplatform/language/codegen/astchangeset.h
/usr/include/kdevplatform/language/codegen/basicrefactoring.h
/usr/include/kdevplatform/language/codegen/codedescription.h
/usr/include/kdevplatform/language/codegen/coderepresentation.h
/usr/include/kdevplatform/language/codegen/documentchangeset.h
/usr/include/kdevplatform/language/codegen/duchainchangeset.h
/usr/include/kdevplatform/language/codegen/sourcefiletemplate.h
/usr/include/kdevplatform/language/codegen/templateclassgenerator.h
/usr/include/kdevplatform/language/codegen/templateengine.h
/usr/include/kdevplatform/language/codegen/templaterenderer.h
/usr/include/kdevplatform/language/codegen/templatesmodel.h
/usr/include/kdevplatform/language/codegen/utilities.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/abstractfunctiondeclaration.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/aliasdeclaration.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/appendedlist.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/classdeclaration.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/classfunctiondeclaration.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/classmemberdeclaration.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/classmemberdeclarationdata.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/codemodel.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/declaration.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/declarationdata.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/declarationid.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/definitions.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/duchain.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/duchainbase.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/duchaindumper.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/duchainlock.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/duchainpointer.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/duchainregister.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/duchainutils.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/ducontext.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/ducontextdata.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/dumpdotgraph.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/forwarddeclaration.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/functiondeclaration.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/functiondefinition.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/identifier.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/indexeddeclaration.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/indexedducontext.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/indexedtopducontext.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/instantiationinformation.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/localindexeddeclaration.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/localindexedducontext.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/namespacealiasdeclaration.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/parsingenvironment.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/persistentsetmap.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/persistentsymboltable.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/problem.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/safetycounter.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/specializationstore.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/stringhelpers.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/topducontext.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/topducontextdata.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/topducontextutils.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/use.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/builders/abstractcontextbuilder.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/builders/abstractdeclarationbuilder.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/builders/abstracttypebuilder.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/builders/abstractusebuilder.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/builders/dynamiclanguageexpressionvisitor.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/navigation/abstractdeclarationnavigationcontext.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/navigation/abstractincludenavigationcontext.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/navigation/abstractnavigationcontext.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/navigation/abstractnavigationwidget.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/navigation/navigationaction.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/navigation/usescollector.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/navigation/usesnavigationcontext.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/navigation/useswidget.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/abstracttype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/alltypes.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/arraytype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/constantintegraltype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/containertypes.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/delayedtype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/enumerationtype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/enumeratortype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/functiontype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/identifiedtype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/indexedtype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/integraltype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/pointertype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/referencetype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/structuretype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/typealiastype.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/typepointer.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/typeregister.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/typerepository.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/typesystem.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/typesystemdata.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/typeutils.h
/usr/include/kdevplatform/language/duchain/types/unsuretype.h
/usr/include/kdevplatform/language/editor/cursorinrevision.h
/usr/include/kdevplatform/language/editor/documentcursor.h
/usr/include/kdevplatform/language/editor/documentrange.h
/usr/include/kdevplatform/language/editor/modificationrevision.h
/usr/include/kdevplatform/language/editor/modificationrevisionset.h
/usr/include/kdevplatform/language/editor/persistentmovingrange.h
/usr/include/kdevplatform/language/editor/rangeinrevision.h
/usr/include/kdevplatform/language/highlighting/codehighlighting.h
/usr/include/kdevplatform/language/highlighting/colorcache.h
/usr/include/kdevplatform/language/highlighting/configurablecolors.h
/usr/include/kdevplatform/language/interfaces/abbreviations.h
/usr/include/kdevplatform/language/interfaces/codecontext.h
/usr/include/kdevplatform/language/interfaces/editorcontext.h
/usr/include/kdevplatform/language/interfaces/iastcontainer.h
/usr/include/kdevplatform/language/interfaces/icodehighlighting.h
/usr/include/kdevplatform/language/interfaces/icontextbrowser.h
/usr/include/kdevplatform/language/interfaces/icreateclasshelper.h
/usr/include/kdevplatform/language/interfaces/ilanguagesupport.h
/usr/include/kdevplatform/language/interfaces/iquickopen.h
/usr/include/kdevplatform/language/interfaces/quickopendataprovider.h
/usr/include/kdevplatform/language/interfaces/quickopenfilter.h
/usr/include/kdevplatform/language/util/basicsetrepository.h
/usr/include/kdevplatform/language/util/debuglanguageparserhelper.h
/usr/include/kdevplatform/language/util/includeitem.h
/usr/include/kdevplatform/language/util/kdevhash.h
/usr/include/kdevplatform/language/util/navigationtooltip.h
/usr/include/kdevplatform/language/util/setrepository.h
/usr/include/kdevplatform/openwith/iopenwith.h
/usr/include/kdevplatform/outputview/filtereditem.h
/usr/include/kdevplatform/outputview/ifilterstrategy.h
/usr/include/kdevplatform/outputview/ioutputview.h
/usr/include/kdevplatform/outputview/ioutputviewmodel.h
/usr/include/kdevplatform/outputview/outputdelegate.h
/usr/include/kdevplatform/outputview/outputexecutejob.h
/usr/include/kdevplatform/outputview/outputfilteringstrategies.h
/usr/include/kdevplatform/outputview/outputjob.h
/usr/include/kdevplatform/outputview/outputmodel.h
/usr/include/kdevplatform/outputview/outputviewexport.h
/usr/include/kdevplatform/project/abstractfilemanagerplugin.h
/usr/include/kdevplatform/project/builderjob.h
/usr/include/kdevplatform/project/helper.h
/usr/include/kdevplatform/project/importprojectjob.h
/usr/include/kdevplatform/project/projectbuildsetmodel.h
/usr/include/kdevplatform/project/projectchangesmodel.h
/usr/include/kdevplatform/project/projectconfigpage.h
/usr/include/kdevplatform/project/projectconfigskeleton.h
/usr/include/kdevplatform/project/projectexport.h
/usr/include/kdevplatform/project/projectfiltermanager.h
/usr/include/kdevplatform/project/projectitemlineedit.h
/usr/include/kdevplatform/project/projectmodel.h
/usr/include/kdevplatform/project/projectutils.h
/usr/include/kdevplatform/project/interfaces/ibuildsystemmanager.h
/usr/include/kdevplatform/project/interfaces/iprojectbuilder.h
/usr/include/kdevplatform/project/interfaces/iprojectfilemanager.h
/usr/include/kdevplatform/project/interfaces/iprojectfilter.h
/usr/include/kdevplatform/project/interfaces/iprojectfilterprovider.h
/usr/include/kdevplatform/serialization/abstractitemrepository.h
/usr/include/kdevplatform/serialization/indexedstring.h
/usr/include/kdevplatform/serialization/itemrepository.h
/usr/include/kdevplatform/serialization/itemrepositoryexampleitem.h
/usr/include/kdevplatform/serialization/itemrepositoryregistry.h
/usr/include/kdevplatform/serialization/referencecounting.h
/usr/include/kdevplatform/serialization/repositorymanager.h
/usr/include/kdevplatform/serialization/serializationexport.h
/usr/include/kdevplatform/shell/checkerstatus.h
/usr/include/kdevplatform/shell/core.h
/usr/include/kdevplatform/shell/documentcontroller.h
/usr/include/kdevplatform/shell/environmentconfigurebutton.h
/usr/include/kdevplatform/shell/filteredproblemstore.h
/usr/include/kdevplatform/shell/languagecontroller.h
/usr/include/kdevplatform/shell/launchconfiguration.h
/usr/include/kdevplatform/shell/mainwindow.h
/usr/include/kdevplatform/shell/partcontroller.h
/usr/include/kdevplatform/shell/partdocument.h
/usr/include/kdevplatform/shell/plugincontroller.h
/usr/include/kdevplatform/shell/problem.h
/usr/include/kdevplatform/shell/problemconstants.h
/usr/include/kdevplatform/shell/problemmodel.h
/usr/include/kdevplatform/shell/problemmodelset.h
/usr/include/kdevplatform/shell/project.h
/usr/include/kdevplatform/shell/projectcontroller.h
/usr/include/kdevplatform/shell/runcontroller.h
/usr/include/kdevplatform/shell/selectioncontroller.h
/usr/include/kdevplatform/shell/session.h
/usr/include/kdevplatform/shell/sessioncontroller.h
/usr/include/kdevplatform/shell/sessionlock.h
/usr/include/kdevplatform/shell/shellexport.h
/usr/include/kdevplatform/shell/shellextension.h
/usr/include/kdevplatform/shell/sourceformattercontroller.h
/usr/include/kdevplatform/shell/textdocument.h
/usr/include/kdevplatform/shell/uicontroller.h
/usr/include/kdevplatform/sublime/area.h
/usr/include/kdevplatform/sublime/areaindex.h
/usr/include/kdevplatform/sublime/areawalkers.h
/usr/include/kdevplatform/sublime/container.h
/usr/include/kdevplatform/sublime/controller.h
/usr/include/kdevplatform/sublime/document.h
/usr/include/kdevplatform/sublime/mainwindow.h
/usr/include/kdevplatform/sublime/mainwindowoperator.h
/usr/include/kdevplatform/sublime/sublimedefs.h
/usr/include/kdevplatform/sublime/sublimeexport.h
/usr/include/kdevplatform/sublime/tooldocument.h
/usr/include/kdevplatform/sublime/urldocument.h
/usr/include/kdevplatform/sublime/view.h
/usr/include/kdevplatform/tests/autotestshell.h
/usr/include/kdevplatform/tests/kdevsignalspy.h
/usr/include/kdevplatform/tests/modeltest.h
/usr/include/kdevplatform/tests/testcore.h
/usr/include/kdevplatform/tests/testfile.h
/usr/include/kdevplatform/tests/testhelpers.h
/usr/include/kdevplatform/tests/testlanguagecontroller.h
/usr/include/kdevplatform/tests/testplugincontroller.h
/usr/include/kdevplatform/tests/testproject.h
/usr/include/kdevplatform/tests/testsexport.h
/usr/include/kdevplatform/tests/json/declarationvalidator.h
/usr/include/kdevplatform/tests/json/delayedoutput.h
/usr/include/kdevplatform/tests/json/jsondeclarationtests.h
/usr/include/kdevplatform/tests/json/jsonducontexttests.h
/usr/include/kdevplatform/tests/json/jsontesthelpers.h
/usr/include/kdevplatform/tests/json/jsontypetests.h
/usr/include/kdevplatform/tests/json/testsuite.cpp
/usr/include/kdevplatform/tests/json/testsuite.h
/usr/include/kdevplatform/util/activetooltip.h
/usr/include/kdevplatform/util/autoorientedsplitter.h
/usr/include/kdevplatform/util/commandexecutor.h
/usr/include/kdevplatform/util/convenientfreelist.h
/usr/include/kdevplatform/util/embeddedfreetree.h
/usr/include/kdevplatform/util/environmentgrouplist.h
/usr/include/kdevplatform/util/environmentselectionwidget.h
/usr/include/kdevplatform/util/executecompositejob.h
/usr/include/kdevplatform/util/focusedtreeview.h
/usr/include/kdevplatform/util/foregroundlock.h
/usr/include/kdevplatform/util/formattinghelpers.h
/usr/include/kdevplatform/util/jobstatus.h
/usr/include/kdevplatform/util/kdevstringhandler.h
/usr/include/kdevplatform/util/kdevvarlengtharray.h
/usr/include/kdevplatform/util/ksharedobject.h
/usr/include/kdevplatform/util/multilevellistview.h
/usr/include/kdevplatform/util/objectlist.h
/usr/include/kdevplatform/util/path.h
/usr/include/kdevplatform/util/placeholderitemproxymodel.h
/usr/include/kdevplatform/util/processlinemaker.h
/usr/include/kdevplatform/util/projecttestjob.h
/usr/include/kdevplatform/util/pushvalue.h
/usr/include/kdevplatform/util/richtextpushbutton.h
/usr/include/kdevplatform/util/utilexport.h
/usr/include/kdevplatform/util/widgetcolorizer.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/vcsannotation.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/vcsdiff.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/vcsevent.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/vcsexport.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/vcsjob.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/vcslocation.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/vcspluginhelper.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/vcsrevision.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/vcsstatusinfo.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/dvcs/dvcsevent.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/dvcs/dvcsjob.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/dvcs/dvcsplugin.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/dvcs/ui/dvcsimportmetadatawidget.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/interfaces/ibasicversioncontrol.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/interfaces/ibranchingversioncontrol.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/interfaces/ibrowsableversioncontrol.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/interfaces/icentralizedversioncontrol.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/interfaces/idistributedversioncontrol.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/interfaces/ipatchdocument.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/interfaces/ipatchsource.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/interfaces/irepositoryversioncontrol.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/models/brancheslistmodel.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/models/vcsannotationmodel.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/models/vcseventmodel.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/models/vcsfilechangesmodel.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/models/vcsitemeventmodel.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/widgets/standardvcslocationwidget.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/widgets/vcscommitdialog.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/widgets/vcsdiffwidget.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/widgets/vcseventwidget.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/widgets/vcsimportmetadatawidget.h
/usr/include/kdevplatform/vcs/widgets/vcslocationwidget.h
/usr/lib/libKDevPlatformDebugger.so.10.0.0
/usr/lib/libKDevPlatformDocumentation.so.10.0.0
/usr/lib/libKDevPlatformInterfaces.so.10.0.0
/usr/lib/libKDevPlatformLanguage.so.10.0.0
/usr/lib/libKDevPlatformOutputView.so.10.0.0
/usr/lib/libKDevPlatformProject.so.10.0.0
/usr/lib/libKDevPlatformSerialization.so.10.0.0
/usr/lib/libKDevPlatformShell.so.10.0.0
/usr/lib/libKDevPlatformSublime.so.10.0.0
/usr/lib/libKDevPlatformTests.so.10.0.0
/usr/lib/libKDevPlatformUtil.so.10.0.0
/usr/lib/libKDevPlatformVcs.so.10.0.0
/usr/lib/cmake/
/usr/lib/cmake/KDevPlatform/KDevPlatformConfig.cmake
/usr/lib/cmake/KDevPlatform/KDevPlatformConfigVersion.cmake
/usr/lib/cmake/KDevPlatform/KDevPlatformMacros.cmake
/usr/lib/cmake/KDevPlatform/KDevPlatformTargets-release.cmake
/usr/lib/cmake/KDevPlatform/KDevPlatformTargets.cmake
/usr/lib/qt5/
/usr/lib/qt5/plugins/
/usr/lib/qt5/plugins/grantlee/
/usr/lib/qt5/plugins/grantlee/5.1/kdev_filters.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevappwizard.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevbazaar.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevclassbrowser.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevcodeutils.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevcontextbrowser.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevcvs.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevdocumentswitcher.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevdocumentview.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevexecute.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevexecutescript.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevexternalscript.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevfilemanager.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevfiletemplates.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevgenericmanager.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevgit.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevgrepview.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevkonsoleview.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevopenwith.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevoutlineview.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevpatchreview.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevproblemreporter.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevprojectfilter.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevprojectmanagerview.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevquickopen.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevstandardoutputview.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevsubversion.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevswitchtobuddy.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevtestview.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevvcschangesviewplugin.so
/usr/lib/qt5/plugins/kdevplatform/25/kdevwelcomepage.so
/usr/lib/qt5/qml/
/usr/lib/qt5/qml/org/
/usr/lib/qt5/qml/org/kde/
/usr/lib/qt5/qml/org/kde/kdevplatform/libkdevelopdashboarddeclarativeplugin.so
/usr/lib/qt5/qml/org/kde/kdevplatform/qmldir
/usr/share/
/usr/share/icons/
/usr/share/icons/hicolor/
/usr/share/icons/hicolor/128x128/
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/bazaar.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/git.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/subversion.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/
/usr/share/icons/hicolor/22x22/actions/run-clean.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/actions/run-install.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/git.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/subversion.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/git.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/subversion.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/subversion.svg
/usr/share/kdevcodegen/
/usr/share/kdevcodegen/licenses/Apache v2
/usr/share/kdevcodegen/licenses/BSD
/usr/share/kdevcodegen/licenses/Boost
/usr/share/kdevcodegen/licenses/GPL v2
/usr/share/kdevcodegen/licenses/GPL v2+ (KDE)
/usr/share/kdevcodegen/licenses/GPL v3
/usr/share/kdevcodegen/licenses/LGPL v2
/usr/share/kdevcodegen/licenses/LGPL v2+ (KDE)
/usr/share/kdevcodegen/licenses/LGPL v3
/usr/share/kdevcodegen/licenses/MIT X11
/usr/share/kdevcodegen/licenses/Mozilla v1.1
/usr/share/kdevcodegen/templates/arguments_names.txt
/usr/share/kdevcodegen/templates/arguments_types_names.txt
/usr/share/kdevcodegen/templates/include_guard_cpp.txt
/usr/share/kdevcodegen/templates/namespace_close_cpp.txt
/usr/share/kdevcodegen/templates/namespace_open_cpp.txt
/usr/share/kdevcodegen/templates/namespace_use_cpp.txt
/usr/share/kdevcodeutils/
/usr/share/kdevcodeutils/templates/doxygen_cpp.txt
/usr/share/kdevcodeutils/templates/phpdoc_php.txt
/usr/share/kdevcodeutils/templates/rest_python.txt
/usr/share/kservicetypes5/kdevelopplugin.desktop
/usr/share/locale/
/usr/share/locale/ar/
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/ast/
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/bg/
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/bs/
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/ca/
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kdevwelcomepage.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kdevwelcomepage.mo
/usr/share/locale/cs/
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/da/
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/de/
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/el/
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/en_GB/
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kdevwelcomepage.mo
/usr/share/locale/eo/
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/es/
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kdevwelcomepage.mo
/usr/share/locale/et/
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdevwelcomepage.mo
/usr/share/locale/fi/
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/fr/
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/ga/
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/gl/
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/hr/
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/hu/
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/it/
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kdevwelcomepage.mo
/usr/share/locale/ja/
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/kk/
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/ko/
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/lt/
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/mai/
/usr/share/locale/mai/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/mr/
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/ms/
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/nb/
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/nds/
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/nl/
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kdevwelcomepage.mo
/usr/share/locale/nn/
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/pa/
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/pl/
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kdevwelcomepage.mo
/usr/share/locale/pt/
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kdevwelcomepage.mo
/usr/share/locale/pt_BR/
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/ro/
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/ru/
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kdevwelcomepage.mo
/usr/share/locale/sk/
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kdevwelcomepage.mo
/usr/share/locale/sl/
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/sv/
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kdevwelcomepage.mo
/usr/share/locale/th/
/usr/share/locale/th/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/th/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/th/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/th/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/tr/
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/ug/
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/uk/
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kdevwelcomepage.mo
/usr/share/locale/zh_CN/
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo
/usr/share/locale/zh_TW/
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevappwizard.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevclassbrowser.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevcodeutils.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevcontextbrowser.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevcvs.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevdocumentswitcher.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevdocumentview.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevexecute.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevexecutescript.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevexternalscript.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevfilemanager.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevfiletemplates.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevgenericprojectmanager.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevgit.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevgrepview.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevkonsole.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevopenwith.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevpatchreview.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevplatform.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevproblemreporter.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevprojectfilter.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevprojectmanagerview.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevquickopen.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevstandardoutputview.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevsubversion.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevswitchtobuddy.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevtestview.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kdevvcsprojectintegration.mo

See Also

Package Description
kdewebdev-16.08.3-i486-1alien.txz web development package for the KDE Platform
kdewebkit-5.28.0-i486-1alien.txz kdewebkit
kdf-16.08.3-i486-1alien.txz show available disk space
kdgantt2-16.08.3-i486-1alien.txz library providing gantt support
kdiamond-16.08.3-i486-1alien.txz three-in-a-row game for KDE
kdnssd-5.28.0-i486-1alien.txz network monitor for zeroconf
kdoctools-5.28.0-i486-1alien.txz kdoctools
kemoticons-5.28.0-i486-1alien.txz kemoticons
kfilemetadata-4.14.3-i486-4alien.txz a library for extracting file metadata
kfilemetadata5-5.28.0-i486-1alien.txz a library for extracting file metadata
kfloppy-16.08.3-i486-1alien.txz floppy disk formatter
kfourinline-16.08.3-i486-1alien.txz four-in-a-row board game
kgamma5-5.8.4-i486-1alien.txz display gamma configuration
kgeography-16.08.3-i486-1alien.txz a geography learning tool
kget-16.08.3-i486-1alien.txz download manager for KDE
Advertisement
Advertisement