pykde4-4.10.5-i486-1.txz


Advertisement

Description

pykde4 - Python bindings for KDE4

Property Value
Distribution Slackware 14.1
Repository Slackware i486
Package filename pykde4-4.10.5-i486-1.txz
Package name pykde4
Package version 4.10.5
Package release 1
Package architecture i486
Package type txz
Homepage -
License -
Maintainer -
Download size 3.59 MB
Installed size 31.43 MB
Python bindings for KDE4.
For more information, visit:  http://www.kde.org

Alternatives

Package Version Architecture Repository
pykde4-4.14.3-i486-1alien.txz 4.14.3 i486 Ktown
pykde4-4.14.3-x86_64-1alien.txz 4.14.3 x86_64 Ktown
pykde4-4.10.5-x86_64-1.txz 4.10.5 x86_64 Slackware
pykde4 - - -

Download

Type URL
Mirror slackware.cs.utah.edu
Binary Package pykde4-4.10.5-i486-1.txz
Source Package -

Install Howto

  1. Download pykde4-4.10.5-i486-1.txz
  2. Install pykde4 txz package:
    # upgradepkg --install-new pykde4-4.10.5-i486-1.txz

Files

Path
/install/doinst.sh
/install/slack-desc
/usr/
/usr/bin/
/usr/doc/
/usr/doc/pykde4-4.10.5/AUTHORS
/usr/doc/pykde4-4.10.5/COPYING
/usr/doc/pykde4-4.10.5/COPYING.LESSER
/usr/doc/pykde4-4.10.5/INSTALL
/usr/doc/pykde4-4.10.5/NEWS
/usr/doc/pykde4-4.10.5/README
/usr/lib/
/usr/lib/kde4/kpythonpluginfactory.so
/usr/lib/python2.7/
/usr/lib/python2.7/site-packages/
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/__init__.py
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/__init__.pyc
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/akonadi.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/dnssd.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/kdecore.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/kdeui.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/khtml.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/kio.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/knewstuff.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/kparts.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/kterminal.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/ktexteditor.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/kutils.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/nepomuk.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/phonon.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/plasma.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/pykdeconfig.py
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/pykdeconfig.pyc
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/solid.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyKDE4/soprano.so
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyQt4/
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyQt4/uic/pykdeuic4.py
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyQt4/uic/pykdeuic4.pyc
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyQt4/uic/widget-plugins/kde4.py
/usr/lib/python2.7/site-packages/PyQt4/uic/widget-plugins/kde4.pyc
/usr/share/
/usr/share/apps/
/usr/share/apps/pykde4/
/usr/share/apps/pykde4/examples/__init__.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/default.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/solid_demo.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdecoreExamples/__init__.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdecoreExamples/kaboutdata.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdecoreExamples/kstandarddirs.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/__init__.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/kaboutapplicationdialog.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/kaboutkdedialog.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/kapplication.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/kcolorbutton.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/kcolorcells.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/kcolorcombo.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/kcolordialog.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/kcolorpatch.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/kcombobox.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/kdatepicker.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/kdatewidget.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/kfontdialog.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/klistwidget.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kdeuiExamples/kmainwindow.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/khtmlExamples/__init__.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kioExamples/__init__.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kpartsExamples/__init__.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kpartsExamples/katepart.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kpartsExamples/konsolepart.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/kutilsExamples/__init__.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/polkitqtExamples/PkExampleUi.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/polkitqtExamples/README
/usr/share/apps/pykde4/examples/polkitqtExamples/pkexample.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/polkitqtExamples/pkexamplehelper.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/solidExamples/__init__.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/solidExamples/solid_audiointerface.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/solidExamples/solid_device.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/solidExamples/solid_networkinterface.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/solidExamples/solid_processor.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/solidExamples/solid_storageaccess.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/solidExamples/solid_storagedrive.py
/usr/share/apps/pykde4/examples/solidExamples/solid_storagevolume.py
/usr/share/sip/
/usr/share/sip/PyKDE4/glossary.html
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/abstractdifferencesreporter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/addressattribute.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agentactionmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agentbase.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agentfactory.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agentfilterproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agentinstance.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agentinstancecreatejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agentinstancemodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agentinstancewidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agentmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agentsearchinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agenttype.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agenttypedialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agenttypemodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/agenttypewidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/akonadimod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/attribute.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/attributefactory.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/cachepolicy.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/changerecorder.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collection.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionattributessynchronizationjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectioncombobox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectioncopyjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectioncreatejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectiondeletejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectiondialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionfetchjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionfetchscope.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionfilterproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionmodifyjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionmovejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionpropertiesdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionpropertiespage.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionquotaattribute.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionrequester.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionstatistics.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionstatisticsdelegate.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionstatisticsjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionstatisticsmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionutils_p.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/collectionview.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/control.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/differencesalgorithminterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/entity.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/entitydeletedattribute.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/entitydisplayattribute.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/entityhiddenattribute.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/entitylistview.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/entitymimetypefiltermodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/entityorderproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/entityrightsfiltermodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/entitytreemodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/entitytreeview.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/entitytreeviewstatesaver.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/etmviewstatesaver.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/favoritecollectionsmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/indexpolicyattribute.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/item.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/itemcopyjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/itemcreatejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/itemdeletejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/itemfetchjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/itemfetchscope.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/itemmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/itemmodifyjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/itemmonitor.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/itemmovejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/itemsearchjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/itemserializerplugin.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/itemsync.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/itemview.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/job.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/linkjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/messageflags.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/messagefolderattribute.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/messagemodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/messageparts.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/messagestatus.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/messagethreaderproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/messagethreadingattribute.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/mimetypechecker.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/monitor.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/partfetcher.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/persistentsearchattribute.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/preprocessorbase.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/recursivecollectionfilterproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/recursiveitemfetchjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/resourcebase.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/resourcebasesettings.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/resourcesettings.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/resourcesynchronizationjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/searchcreatejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/selectionproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/servermanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/session.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/specialcollections.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/specialcollectionsrequestjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/specialmailcollections.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/specialmailcollectionsrequestjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/standardactionmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/standardmailactionmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/statisticsproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/transactionjobs.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/transactionsequence.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/transportresourcebase.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/trashfilterproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/trashjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/trashrestorejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/trashsettings.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/akonadi/unlinkjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/dnssd/dnssdmod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/dnssd/domainbrowser.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/dnssd/domainmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/dnssd/publicservice.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/dnssd/remoteservice.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/dnssd/servicebase.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/dnssd/servicebrowser.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/dnssd/servicemodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/dnssd/servicetypebrowser.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/backgroundchecker.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/globals.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kaboutdata.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kascii.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kauthaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kauthactionreply.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kauthactionwatcher.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kauthhelpersupport.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kauthorized.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kautosavefile.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kautostart.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kcalendarsystem.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kcharsets.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kcmdlineargs.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kcomponentdata.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kcompositejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kconfig.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kconfigbase.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kconfigdata.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kconfiggroup.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kconfigini.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kcoreconfigskeleton.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kcurrencycode.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kdatetime.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kdecoremod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kdedmodule.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kdesktopfile.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kencodingdetector.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kencodingprober.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kexportplugin.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kfilterbase.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kfilterdev.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kglobal.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kjobtrackerinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kjobuidelegate.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/klibloader.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/klibrary.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/klocale.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/klocalizeddate.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/klocalizedstring.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/klocalsocket.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/klockfile.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kmacroexpander.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kmessage.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kmimetype.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kmimetypetrader.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kpluginfactory.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kplugininfo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kpluginloader.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kprocess.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kprotocolinfo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kpty.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kptydevice.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kptyprocess.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/krandom.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/krandomsequence.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/ksavefile.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kservice.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kserviceaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kservicegroup.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kservicetype.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kservicetypeprofile.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kservicetypetrader.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/ksharedconfig.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kshell.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/ksocketfactory.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kstandarddirs.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kstaticdeleter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kstringhandler.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/ksycoca.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/ksycocaentry.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/ksycocatype.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/ksystemtimezone.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/ktcpsocket.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/ktempdir.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/ktemporaryfile.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/ktimezone.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/ktoolinvocation.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/ktzfiletimezone.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kurl.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/kuser.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/speller.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdecore/typedefs.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/configdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/configwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/dialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/dictionarycombobox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/fixx11h.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/highlighter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/k3icon_p.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kaboutapplicationdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kabstractwidgetjobtracker.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kacceleratormanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kaccelgen.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kactioncategory.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kactioncollection.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kactionmenu.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kactionselector.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kanimatedbutton.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kapplication.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/karrowbutton.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kassistantdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kbreadcrumbselectionmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kbugreport.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kbuttongroup.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcapacitybar.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcategorizedsortfilterproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcategorizedview.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcategorydrawer.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcharselect.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcheckableproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcmodule.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcodecaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcolorbutton.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcolorchoosermode.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcolorcollection.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcolorcombo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcolordialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcolormimedata.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcolorscheme.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcolorutils.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcolorvalueselector.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcombobox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcompletion.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcompletionbox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kconfigdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kconfigdialogmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kconfigskeleton.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcrash.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kcursor.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kdatecombobox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kdatepicker.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kdatetable.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kdatetimeedit.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kdatetimewidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kdatewidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kdeprintdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kdescendantsproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kdeuimod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kdialogbuttonbox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kdialogjobuidelegate.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kdualaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/keditlistbox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/keditlistwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kedittoolbar.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kextendableitemdelegate.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kfadewidgeteffect.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kfilterproxysearchline.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kfind.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kfinddialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kfontaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kfontchooser.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kfontcombobox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kfontdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kfontrequester.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kfontsizeaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kfontutils.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kgesture.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kglobalaccel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kglobalsettings.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kglobalshortcutinfo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kguiitem.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/khbox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/khelpmenu.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/khistorycombobox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/khuesaturationselect.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kicon.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kiconcache.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kiconeffect.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kiconloader.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kicontheme.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kidentityproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kinputdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kkeysequencewidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kkeyserver.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kkeyserver_x11.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/klanguagebutton.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kled.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/klineedit.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/klinkitemselectionmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/klistwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/klistwidgetsearchline.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kmainwindow.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kmanagerselection.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kmenu.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kmenubar.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kmessagebox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kmessageboxmessagehandler.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kmessagewidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kmodelindexproxymapper.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kmodifierkeyinfo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kmultitabbar.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/knewpassworddialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/knotification.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/knotificationrestrictions.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/knuminput.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/knumvalidator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpagedialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpagemodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpageview.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpagewidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpagewidgetmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpassivepopup.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpassivepopupmessagehandler.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpassworddialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpastetextaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpixmapcache.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpixmapprovider.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpixmapregionselectordialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpixmapregionselectorwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpixmapsequence.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpixmapsequenceoverlaypainter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpixmapsequencewidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kplotaxis.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kplotobject.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kplotpoint.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kplotwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kprogressdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kpushbutton.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kratingpainter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kratingwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/krecentfilesaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/krecursivefilterproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kreplace.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kreplacedialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/krestrictedline.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/krichtextedit.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/krichtextwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kruler.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kselectaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kselectionproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kselector.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kseparator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ksessionmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kshortcut.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kshortcutsdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kshortcutseditor.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kshortcutwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ksplashscreen.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ksqueezedtextlabel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kstandardaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kstandardguiitem.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kstandardshortcut.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kstartupinfo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kstatusbar.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kstatusbarjobtracker.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kstatusnotifieritem.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kstringvalidator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kstyle.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ksvgrenderer.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ksystemeventfilter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ksystemtrayicon.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktabbar.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktabwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktextbrowser.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktextedit.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktimecombobox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktimezonewidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktip.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktitlewidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktoggleaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktogglefullscreenaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktoggletoolbaraction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktoolbar.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktoolbarlabelaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktoolbarpopupaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktoolbarspaceraction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/ktreewidgetsearchline.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kuiserverjobtracker.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kundostack.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kuniqueapplication.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kurllabel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kvbox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kviewstatemaintainer.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kviewstatesaver.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kwallet.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kwidgetitemdelegate.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kwidgetjobtracker.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kwindowinfo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kwindowsystem.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kwordwrap.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kxmessages.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kxmlguibuilder.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kxmlguiclient.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kxmlguifactory.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kxmlguiwindow.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kxutils.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/kxyselector.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/netwm.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kdeui/netwm_def.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/css_rule.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/css_stylesheet.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/css_value.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/dom2_events.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/dom2_range.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/dom2_traversal.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/dom2_views.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/dom_doc.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/dom_element.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/dom_exception.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/dom_misc.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/dom_node.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/dom_string.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/dom_text.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/dom_xml.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/html_base.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/html_block.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/html_document.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/html_element.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/html_form.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/html_head.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/html_image.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/html_inline.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/html_list.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/html_misc.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/html_object.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/html_table.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/khtml_part.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/khtml_settings.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/khtmlmod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/khtml/khtmlview.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/accessmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/authinfo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/chmodjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/connection.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/copyjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/davjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/deletejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/directorysizejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/filejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/fileundomanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/forwardingslavebase.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/global.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/job.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/jobclasses.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/jobuidelegate.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kabstractfileitemactionplugin.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kabstractfilemodule.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kabstractfilewidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kacl.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kar.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/karchive.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kautomount.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kbookmark.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kbookmarkdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kbookmarkdombuilder.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kbookmarkexporter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kbookmarkimporter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kbookmarkimporter_crash.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kbookmarkimporter_ie.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kbookmarkimporter_ns.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kbookmarkimporter_opera.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kbookmarkmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kbookmarkmenu.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kbuildsycocaprogressdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kdatatool.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kdbusservicestarter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kdesktopfileactions.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kdevicelistmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kdirlister.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kdirmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kdiroperator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kdirselectdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kdirsortfilterproxymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kdirwatch.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kdiskfreespace.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kdiskfreespaceinfo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kemailsettings.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kencodingfiledialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfile.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfiledialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfilefiltercombo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfileitem.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfileitemactionplugin.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfileitemactions.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfileitemdelegate.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfileitemlistproperties.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfilemetadataconfigurationwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfilemetadatawidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfilemetainfo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfilemetainfoitem.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfileplacesmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfileplacesview.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfilepreviewgenerator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfileshare.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfilesharedialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfilewidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kfilewriteplugin.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kicondialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kimagefilepreview.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kimageio.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kiomod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kmimetypechooser.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kmountpoint.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/knameandurlinputdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/knewfilemenu.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/knfsshare.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/konqbookmarkmenu.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kopenwithdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kpreviewwidgetbase.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kpropertiesdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kprotocolmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/krecentdirs.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/krecentdocument.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kremoteencoding.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/krun.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/ksambashare.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/ksambasharedata.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kscan.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kservicegroup.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kshellcompletion.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/ksslcertificatemanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kstatusbarofflineindicator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/ktar.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kurifilter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kurlcombobox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kurlcompletion.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kurlnavigator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kurlpixmapprovider.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kurlrequester.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kurlrequesterdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/kzip.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/metainfojob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/netaccess.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/passworddialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/paste.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/predicateproperties.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/previewjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/renamedialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/renamedialogplugin.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/scheduler.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/sessiondata.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/skipdialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/slave.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/slavebase.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/slaveconfig.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/slaveinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/sslui.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/tcpslavebase.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/thumbcreator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/thumbsequencecreator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kio/udsentry.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/author.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/category.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/engine.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/entry.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/installation.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/knewstuff3_downloaddialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/knewstuff3_downloadmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/knewstuff3_downloadwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/knewstuff3_entry.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/knewstuff3_knewstuffaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/knewstuff3_knewstuffbutton.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/knewstuff3_uploaddialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/knewstuffaction.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/knewstuffbutton.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/knewstuffmod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/knewstuff/ktranslatable.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/browserextension.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/browserinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/browseropenorsavequestion.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/browserrun.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/event.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/factory.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/fileinfoextension.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/genericfactory.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/historyprovider.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/htmlextension.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/kpartsmod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/mainwindow.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/part.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/partmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/plugin.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/scriptableextension.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/statusbarextension.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kparts/textextension.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kterminal/kterminal.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kterminal/kterminalmod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kterminal/terminal_interface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kterminal/terminal_interface_v2.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/attribute.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/codecompletioninterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/codecompletionmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/commandinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/configinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/configpage.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/containerinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/cursor.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/cursorfeedback.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/document.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/editor.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/editorchooser.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/factory.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/ktexteditormod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/markinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/modificationinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/plugin.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/range.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/rangefeedback.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/searchinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/sessionconfiginterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/smartcursor.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/smartinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/smartrange.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/templateinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/texthintinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/variableinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/ktexteditor/view.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/dialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/dispatcher.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/kcmoduleinfo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/kcmoduleloader.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/kcmoduleproxy.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/kcmultidialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/kemoticons.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/kemoticonsprovider.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/kemoticonstheme.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/kidletime.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/kpluginselector.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/kprintpreview.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/kutilsmod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/kutils/pluginpage.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/andterm.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/class.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/comparisonterm.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/entity.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/file.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/filequery.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/global.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/groupterm.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/kmetadatatagcloud.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/ktagcloudwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/ktagdisplaywidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/literal.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/literalterm.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/ncal.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/nco.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/ndo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/negationterm.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/nepomukmassupdatejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/nepomukmod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/nepomukontologyloader.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/nepomukservice.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/nfo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/nie.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/nmm.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/nuao.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/ontology.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/optionalterm.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/orterm.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/pimo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/property.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/query.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/queryparser.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/queryserviceclient.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/resource.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/resourcemanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/resourceterm.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/resourcetypeterm.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/result.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/simpleterm.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/standardqueries.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/tag.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/tagwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/term.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/thing.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/tmo.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/tools.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/nepomuk/variant.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/abstractaudiodataoutput.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/abstractaudiooutput.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/abstractmediastream.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/abstractvideodataoutput.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/abstractvideooutput.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/audiodataoutput.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/audiodataoutputinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/audioformat.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/audiooutput.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/avcapture.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/backendcapabilities.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/effect.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/effectparameter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/effectwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/experimental_phononnamespace.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/globalconfig.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/mediacontroller.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/medianode.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/mediaobject.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/mediasource.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/mrl.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/objectdescription.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/objectdescriptionmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/packet.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/packetpool.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/path.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/phononmod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/phononnamespace.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/pulsesupport.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/seekslider.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/snapshotinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/streaminterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/videodataoutput.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/videodataoutput2.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/videodataoutputinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/videoframe.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/videoframe2.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/videoplayer.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/videowidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/videowidgetinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/visualization.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/volumefadereffect.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/phonon/volumeslider.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/abstractdialogmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/abstractrunner.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/abstracttoolbox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/accessappletjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/accessmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/animation.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/animationdriver.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/animator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/applet.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/appletscript.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/authorizationinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/authorizationmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/authorizationrule.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/busywidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/checkbox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/clientpinrequest.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/combobox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/configloader.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/containment.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/containmentactions.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/containmentactionspluginsconfig.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/context.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/corona.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/datacontainer.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/dataengine.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/dataenginemanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/dataenginescript.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/declarativewidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/delegate.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/dialog.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/extender.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/extendergroup.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/extenderitem.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/flashinglabel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/frame.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/framesvg.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/glapplet.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/groupbox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/iconwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/itembackground.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/label.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/lineedit.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/meter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/package.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/packagemetadata.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/packagestructure.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/paintutils.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/plasma.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/plasmamod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/pluginloader.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/popupapplet.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/pushbutton.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/querymatch.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/radiobutton.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/runnercontext.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/runnermanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/runnerscript.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/runnersyntax.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/scriptengine.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/scrollbar.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/scrollwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/separator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/service.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/serviceaccessjob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/servicejob.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/signalplotter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/slider.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/spinbox.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/svg.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/svgwidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/tabbar.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/textbrowser.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/textedit.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/theme.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/toolbutton.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/tooltipcontent.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/tooltipmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/treeview.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/version.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/videowidget.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/view.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/wallpaper.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/wallpaperscript.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/webview.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/plasma/windoweffects.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/polkitqt/action.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/polkitqt/actionbutton.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/polkitqt/actionbuttons.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/polkitqt/auth.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/polkitqt/context.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/polkitqt/polkitqtmod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/acadapter.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/audiointerface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/battery.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/block.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/button.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/camera.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/device.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/deviceinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/devicenotifier.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/dvbinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/genericinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/internetgateway.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/networking.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/networkinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/networkshare.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/opticaldisc.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/opticaldrive.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/portablemediaplayer.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/powermanagement.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/predicate.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/processor.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/serialinterface.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/smartcardreader.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/solidmod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/solidnamespace.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/storageaccess.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/storagedrive.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/storagevolume.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/solid/video.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/asyncmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/asyncquery.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/asyncresult.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/backend.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/bindingset.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/dbusclient.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/dbusexportiterator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/dbusexportmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/dbusmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/dbusnodeiterator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/dbusqueryresultiterator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/dbusstatementiterator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/dummymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/error.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/filtermodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/global.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/graph.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/inferencemodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/inferencerule.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/inferenceruleparser.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/inferenceruleset.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/iterator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/iteratorbackend.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/languagetag.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/literalvalue.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/localsocketclient.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/locator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/model.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/mutexmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/nao.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/node.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/nodeiterator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/nodepattern.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/nrl.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/nrlmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/owl.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/parser.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/plugin.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/pluginmanager.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/queryresultiterator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/queryresultiteratorbackend.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/rdf.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/rdfs.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/rdfschemamodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/readonlymodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/serializer.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/servercore.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/signalcachemodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/sil.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/simplenodeiterator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/simplestatementiterator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/sopranomod.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/sopranotypes.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/sparqlmodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/statement.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/statementiterator.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/statementpattern.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/storagemodel.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/tcpclient.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/xesam.sip
/usr/share/sip/PyKDE4/soprano/xsd.sip

See Also

Package Description
pyrex-0.9.9-i486-2.txz A Python extension modules language
python-2.7.5-i486-1.txz object-oriented interpreted programming language
qca-2.0.2-i486-1.txz Qt Cryptographic Architecture
qca-cyrus-sasl-2.0.0_beta3-i486-1.txz Cyrus SASL plugin for QCA
qca-gnupg-2.0.0_beta3-i486-1.txz GnuPG plugin for QCA
qca-ossl-2.0.0_beta3-i486-2.txz OpenSSL plugin for QCA
qimageblitz-0.0.6-i486-1.txz Graphical effect and filter library for KDE4
qjson-0.8.1-i486-1.txz manage JSON objects with Qt
qt-4.8.5-i486-2.txz a multi-platform C++ graphical user interface toolkit
qtruby-4.10.5-i486-1.txz Qt bindings for ruby
qtscriptgenerator-0.2.0-i486-2.txz Qt API Bindings for QtScript
quota-3.17-i486-1.txz Linux disk quota utilities
radeontool-1.6.1-i486-1.txz small utility for ati radeon-based laptops
randrproto-1.4.0-noarch-1.txz C prototypes for RandR
raptor2-2.0.9-i486-1.txz RDF Parser & Serializer
Advertisement
Advertisement